BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022)

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty (06 tháng đầu năm 2022). Trân trọng !

2. Bản rút gọn_Báo cáo tình hình quản trị công ty (06 tháng đầu năm 2022)