Thông tin cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 ! Thông báo chi trả cổ tức năm 2019
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 ! Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức 2019      
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Trân trọng ! TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường...
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ! 2. Công bố gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên 2020    
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang công bố Báo cáo thường niên năm 2019 ! Trân trọng ! Báo cáo thường niên năm 2019    
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ! Thông báo thay đổi thời gian ĐHĐCĐ thường niên 2020    
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang xin công bố Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán ! Báo cáo Tài chính năm 2019 (Sau Kiểm toán)      
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 ! Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018        
Thông báo về việc Đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCOM

Get in touch

567Người theo dõiTheo dõi
388Người theo dõiTheo dõi
1,065Người theo dõiTheo dõi

BÀI MỚI

Nhiều người xem

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TIỀN SỬ DỤNG NƯỚC

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng gửi đến Quý khách hàng hướng dẫn Quy trình thanh toán không dùng...

THÔNG BÁO THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TIỀN SỬ DỤNG NƯỚC

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo về việc Thanh toán không dùng tiền mặt tiền sử dụng...

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019...

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ...

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ...

NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường...