Thông tin cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 ! Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018        
Thông báo về việc Đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCOM
Quy chế về quản trị nội bộ công ty BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018 Điều lệ công ty Cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang (sửa đổi bổ xung lần 1) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018

Get in touch

567Người theo dõiTheo dõi
388Người theo dõiTheo dõi
1,065Người theo dõiTheo dõi

BÀI MỚI

Nhiều người xem

Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo việc ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo...

THÔNG BÁO CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang xin trân trọng thông báo các Quyết định Giao Phó Giám đốc phụ trách Công...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ THÔNG TIN TRONG QUÁ TRÌNH ÁP...

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang xin được trân trọng thông báo tới Quý khách hàng sử dụng nước trên địa...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo tới Quý cơ quan, đơn vị và Quý khách hàng sử...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2018

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc thực hiện chi trả...