Thông tin cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ! Thông báo thay đổi thời gian ĐHĐCĐ thường niên 2020    
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang xin công bố Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán ! Báo cáo Tài chính năm 2019 (Sau Kiểm toán)      
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 ! Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018        
Thông báo về việc Đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCOM

Get in touch

567Người theo dõiTheo dõi
388Người theo dõiTheo dõi
1,065Người theo dõiTheo dõi

BÀI MỚI

Nhiều người xem

THÔNG BÁO VỀ THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG...

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng...

Báo cáo tài chính năm 2019 (Sau kiểm toán)

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang xin công bố Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán ! Báo cáo Tài...

Thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại...

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trong thông báo tới Quy cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực...

THÔNG BÁO VỀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP...

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang thông báo tới toàn thể người lao động trong công ty về các biện pháp...

Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo việc ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo...