HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VssID

Để biết cách cài đặt, đăng ký tài khoản và sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số – VssID. Vui lòng xem Video hướng dẫn chi tiết dưới đây !