THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2024

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang thông báo tuyển dụng lao động năm 2024 (Chi tiết theo file đính kèm).

Thông báo tuyển dụng lao động năm 2024