THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 !

Thông báo chi trả cổ tức năm 2019