THÔNG BÁO THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TIỀN SỬ DỤNG NƯỚC

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo về việc Thanh toán không dùng tiền mặt tiền sử dụng nước !

Thông báo thanh toán không dùng tiền mặt