Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo việc ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Trân trọng !

Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019