THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2018

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 !

Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018