Quản lý, khai thác công trình nước sạch

TQĐT – Thực hiện Thông tư 54/2013/TT-BTC ngày 4-5-2013 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành triển khai nhiều giải pháp cụ thể. Qua đó, nâng cao chất lượng quản lý, khai thác, góp phần nâng tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh.

Công nhân Trạm cấp nước Tràng Đà (TP Tuyên Quang) kiểm tra giàn lọc nước thô.

Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường (NS và VSMTNT) tỉnh đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành các văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát và thực hiện báo cáo về hiện trạng các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn; UBND các huyện báo cáo kê khai lần đầu về công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn…

Đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác đối với 20 công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh theo Thông tư 54. Trong đó, có 17 công trình giao cho Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Tuyên Quang và 3 công trình cho UBND xã quản lý. Ông Bùi Quang Khanh, công nhân quản lý Trạm cấp nước xã Tràng Đà, Xí nghiệp cấp nước thành phố cho biết, sau khi có Quyết định của UBND tỉnh giao quản lý, khai thác và sử dụng công trình nước sạch xã Tràng Đà, Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước tỉnh đã đầu tư mới một số thiết bị, nâng số hộ được sử dụng nước sạch của xã từ 530 hộ lên 800 hộ.

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư khá rộng, trong đó gồm các công trình được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia NS và VSMTNT, Chương trình 134, 135, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước… vì vậy, trong quá trình thực hiện cần có sự thống nhất, đồng bộ giữa các cấp, các ngành.

Để phát huy hiệu quả sử dụng của các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, thời gian tới, Trung tâm NS và VSMTNT tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT đôn đốc UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình trên địa bàn. Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND tỉnh nâng cấp, sửa chữa một số công trình chưa hiệu quả; giao việc quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cho các đơn vị theo đúng quy định của Thông tư, bảo đảm chặt chẽ và hiệu quả.

Bài, ảnh: Huyền Linh

Chia sẻ
Bài tiếp theoGiới thiệu về công ty