THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo và công bố thông tin về Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cụ thể như sau:

  1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024: 08h00 phút ngày 19/4/2024.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang – Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 09, P. Hưng Thành, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

3. Chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: (Theo file đính kèm).

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2024

Trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông !