THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2021

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021. Cụ thể như sau:

  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/8/2022.
  2. Tỷ lệ thanh toán: 3,5%/cổ phiếu (tức là 01 cổ phiếu được nhận 350 đồng).
  3. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 31/8/2022 (vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần).
  4. Địa điểm thực hiện:

4.1. Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký (nếu có).

4.2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

4.2.1. Khi thanh toán bằng tiền mặt: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại một trong các địa điểm sau:

– Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 9, P. Hưng Thành, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

– Chi nhánh Cấp thoát nước Hàm Yên, số 09, tổ dân phố Tân Cương, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

– Chi nhánh Cấp thoát nước và Dịch vụ Môi trường Chiêm Hóa, tổ Vĩnh Thái, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

– Chi nhánh Cấp thoát nước và Dịch vụ Môi trường Na Hang, tổ 6, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

– Chi nhánh Cấp thoát nước Sơn Dương, tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

4.2.2. Khi thanh toán bằng chuyển khoản: Đề nghị Quý cổ đông gửi đầy đủ thông tin Tài khoản bằng văn bản về phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 9, P. Hưng Thành, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (Có biểu mẫu số 02 kèm theo).

5. Đối với cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư tại công ty, số tiền là: 2.146.620.000 (Hai tỷ, một trăm bốn mươi sáu triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng), giao cho phòng Tài chính – Kế toán của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang kê khai và nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của Pháp luật. Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/9/2022.

Lưu ý:

  1. Khi đến làm thủ tục nhận cổ tức, Cổ đông phải xuất trình CCCD hoặc bản gốc CMND. Trường hợp thông tin trên CCCD hoặc CMND của Cổ đông khác với thông tin trên Sổ đăng ký cổ đông, Cổ đông vui lòng mang theo CMND cũ hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác có thông tin về số CMND đã đăng ký.
  2. Nếu ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (Có biểu mẫu số 01 kèm theo). Người được ủy quyền đến nhận Cổ tức phải xuất trình CCCD hoặc bản gốc CMND và Giấy ủy quyền hợp lệ có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan công chứng có thẩm quyền.
  3. Công ty sẽ khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.
  4. Các Cổ đông chưa đến nhận cổ tức sẽ không được tính lãi suất.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

– Bà Trần Thị Khánh – Kế toán trưởng Công ty, điện thoại: 0941.809.988.

– Ông Nguyễn Quang Huy – Thư ký Công ty, điện thoại: 0979.154.082.

(Có file chi tiết đính kèm)

Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021