THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng về kế hoạch áp dụng Hóa đơn điện tử trong hoạt động mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Rất mong nhận được sự chia sẻ và hợp tác của Quý khách hàng. Trân trọng !