BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán). Trân trọng !

Báo cáo tài chính 2021