THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2022

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang xin trân trọng thông báo kết quả tuyển dụng lao động năm 2022 !

Thông báo kết quả tuyển dụng 2022