BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang công bố Báo cáo thường niên năm 2019 !

Trân trọng !

Báo cáo thường niên năm 2019