THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo tới Quý cơ quan, đơn vị và Quý khách hàng sử dụng nước về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của CÔng ty.

TB Thay đổi địa chỉ Công ty