Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty xin đăng tải Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để các Quý Cổ đông tham khảo và tải về.
Trân trọng cảm ơn !