Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang

Để tổng kết lại việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2017, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp tổ chức thực hiện công tác Đảng trong nhiệm kỳ mới 2017- 2020, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Tuyên Quang đã đồng loạt tổ chức Đại hội Chi bộ. Đại hội các đơn vị đã bầu ra ban Chi ủy gồm có Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 theo quy định Điều lệ Đảng.

Trong tháng 9 năm 2017, các đơn vị trong toàn Công ty đã tiến hành Đại hội Chi bộ trực thuộc trong không khí nghiêm túc, đầy đủ nội dung và trên tinh thần xây dựng. Đại diện Đảng bộ Công ty đã tham dự Đại hội của các Chi bộ để  tiếp thu ý kiến của các Đảng viên từ cơ sở và có định hướng chỉ đạo công tác Đảng trong thời gian tới.

Trước Đại hội, cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2017 đã thực hiện công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội, Đề án nhân sự, Tham luận nghiêm túc, có chất lượng; Tổ chức Đại hội trù bị, phân công nhiệm vụ Đảng viên trong Chi bộ và báo cáo Thường trực Đảng ủy Công ty đúng quy định.

Ban chấp hành chi bộ văn phòng công ty

Tại các Đại hội, Bí thư Chi bộ cơ sở đã tập trung tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015- 2017; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ mới 2017- 2020. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty, công tác Đảng tại các Chi bộ trực thuộc đã có nhiều chuyển biến tích cực trong tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng đã được chú trọng, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các đoàn thể quần chúng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị chung của toàn Công ty. -Dưới sự lãnh đạo và định hướng của Đảng bộ Công ty, đội ngũ Đảng viên  các Chi bộ trực thuộc Công ty  đã phát huy vai trò tiên phong  trong  sản xuất kinh doanh và các hoạt động phong trào tại các phòng ban, đơn vị. Bên cạnh đó, các Chi bộ đã nghiêm khắc đánh giá, nhìn nhận những yếu kém, khuyết điểm của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua như: chưa chủ động trong công tác xây dựng nội dung sinh hoạt  định kỳ, dẫn tới việc chưa có nhiều chuyên đề trong sinh hoạt Chi bộ; việc tham mưu, đề xuất mang tính chiến lược với Đảng ủy cơ quan cấp trên còn hạn chế… Đại hội đã dành thời gian để các Đảng viên tại mỗi Chi bộ có ý kiến tham luận về công tác Đảng. Các nhóm ý kiến hầu hết tập trung vào  các vấn đề chính : Nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao tính chiến đấu của Đảng thông qua  công tác phê bình và tự phê bình; phát triển Đảng viên vừa hồng vừa chuyên tại các Chi bộ .

Đại hội các đơn vị đã tiến hành  bầu ra cấp ủy nhiệm kỳ 2017- 2020 tại mỗi Chi bộ. Các đồng chí trúng cử đều là các cán bộ có kinh nghiệm, tâm huyết với công tác Đảng, thể hiện được vai trò lãnh đạo về mặt tư tưởng, tiên phong trong công tác khai thác sản xuất kinh doanh tại mỗi đơn vị.Trong nhiệm kỳ mới, các Chi ủy sẽ tiếp tục tổ chức quán triệt và học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng nhằm nâng cao nhận thức về chính trị cho cán bộ, Đảng viên; tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh…Đặc biệt, tăng cường hơn nữa công tác đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này.

Đại hội chi bộ xí nghiệp cấp nước và môi trường Na Hang

Đại hội chi bộ xí nghiệp cấp nước huyện Sơn Dương