BẢNG GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH

Kèm theo quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang

Chia sẻ
Bài trướcXí nghiệp xây lắp
Bài tiếp theoSơ đồ website